Hästköpeavtal

I köpeavtalet lämnas en beskrivning av hästen, det pris som skall erläggas av köparen samt de rättigheter och skyldigheter som skall gälla för säljare och köpare vid affären. Det är viktigt att i köpeavtalet ange en tidpunkt för riskens övergång för att det inte skall råda någon tveksamhet om vem som är ansvarig för eventuellt fel i hästen. Även ansvar för transport av häst från säljare till köpare skall vara tydlig samt parternas respektive försäkringsåtaganden.

Det är angeläget att man som köpare av häst förvissar sig om att hästen är försäkrad hos säljaren och att man som köpare kan ta över en gällande A1 försäkring från säljaren där hästen är försäkrad till ett belopp motsvarande erlagd köpeskilling.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS