Vad är hästjuridik?

Hästjuridik är inte är någon unik vetenskap utan är en del av civilrätten som reglerar köp- och försäljning av lös egendom i form av levande djur. Hästar är individer med skilda egenskaper, fördelar liksom fel och brister. Allt detta är faktorer som har sin juridiska sida och som förr eller senare kan komma att bedömas juridiskt. Ofta är det rent veterinära frågor som skall bedömas.

Inför en affär är det är viktigt att ha klart för sig vilka lagregler som är tillämpliga samt att vara noggrann vid val av avtalsformulär. Avtalet skall vara utformat på ett tydligt och juridiskt korrekt sätt för undvikande av tolkningsproblem. Avtalet skall passa för den affär man avser att genomföra.

Advokatfirman Söderbaum AB är behjälpliga vid juridiska frågeställningar i samband med hästaffärer samt erbjuder juridiskt biträde i tvister och vid förhandlingar.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS