Fodringsrätt

Fordringsrätten är ett rättsområde som innehåller bestämmelser och regler om fordringar och skulder. En fordran är förenklat ett krav och en skuld är något som ska presteras. I
fordringsrätten ingår flera olika delområden, exempelvis krediträtt och skuldebrevsrätt.

Vid påstådd fordran behöver följande frågor utredas:
Grunden för fordran (avtal, skadegörande handling, obehörig vinst etc.) 
Vad fordran avser, d.v.s. vad som skall presteras. Vem som är borgenär, den som vill ha betalt, respektive gäldenär, den som skall prestera. Om fordran är aktuell eller preskriberad.

Det är inte ovanligt att parter hamnar i tvist om något som skall presteras och det kan i sådana fall vara en god idé att samråda med advokat med fordringsjuridik som specialitet för en
korrekt bedömning av rätts- och bevisläge m.m. Vi på Advokatfirman Söderbaum har lång
erfarenhet i tvistelösning och hjälper dig som privatperson eller företagare.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS