Obeståndsrätt

Det är ett vanligt förekommande problem att företagare kan få problem med likviditeten trots att företaget går bra. Det kan då vara nödvändigt att snabbt se över bolagets fakturerings- och betalningsrutiner. För privatpersoner kan det ibland vara nödvändigt att ansöka om skuldsanering.

Många ekonomiska problem kan lösas genom frivilliga avtal med tillhörande avbetalningsplaner. För företag som har tillfälliga likviditetsproblem kan en företagskonstruktion ibland vara lösningen och leda till att företaget kan leva vidare och inte behöva försättas i konkurs.

Advokatfirman Söderbaum har lång erfarenhet av utförande av uppdrag som likvidator samt biträde i samband med ombildning av bolag, och erbjuder i förekommande fall även rådgivning och juridiskt biträde i ärenden rörande obetalda fakturor, skuldsanering m.m.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS