Sakrätt

Sakrätten är ett komplext rättsområde som förenklat kan beskriva som hur man rättsligt ska lösa situationer där flera parter gör anspråk på samma egendom. Sakrättens olika regelverk reglerar hur ett rätts- eller avtalsförhållande ska lösas när tredje man är berörd.

Ett exempelfall:
Person A köper en bil av person B. B har dock lånat bilen tillfälligt från person C, som äger bilen och har inte givit B rätt att sälja bilen. A har likväl köpt bilen, kört hem den och ställt den i sitt garage. Huruvida A har rätt att behålla bilen beror på om A gjort ett s.k. godtrosförvärv. För godtrosförvärv krävs att A har varit i s.k. ”god tro” om att B hade rätt att sälja bilen. Huruvida A ska anses varit i god tro bedöms utifrån egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt. Det räcker således inte enbart med att A subjektivt varit i god tro om att B var rätt ägare till bilen. Om A visat att han gjort ett godtrosförvärv har A rätt att behålla bilen, trots att C inte har fått något betalt för bilen.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS