Vad är skadestånd?

Skadestånd är en ersättning för en skada och är ägnat att sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Ersättningsskyldighet förutsätter i regel vållande genom vårdslöshet eller oaktsamhet. I svensk lag regleras skadestånd främst i skadeståndslagen. Skadestånd är inte ett straff för brott, utan en ersättning för skada.

Man skiljer mellan obligatoriskt och utomobligatoriskt skadestånd. Olika regler gäller för olika situationer och aktörer och det finns även speciallagstiftning som reglerar frågor om skadestånd.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS