Hästjuridik – fel i häst Hästjuridik är del av civilrätten som reglerar bl. a. frågor om ansvar vid köp och försäljning av hästar m.m. Eftersom en häst enligt lagens mening är att betrakta som en "sak eller en ”vara” regleras köp och försäljning i antingen köplagen, eller om någon om avtalsparterna är näringsidkare – i…