Vid köp av häst, där både köpare och säljare är privatpersoner, är det av särskild vikt att man som köpare undersöker hästen ordentligt eftersom det i efterhand annars kan vara svårt att åberopa fel i hästen. Frågor till säljare och tidigare ägare för att förvissa sig om att hästen inte har varit skadad eller behandlad för allvarlig sjukdom rekommenderas. Om det framkommer något som tyder på att så kan vara fallet är det viktigt att man som köpare fördjupar sin undersökning eftersom man annars kan anses ha brustit i sin undersökningsplikt.

Ett gott råd är att alltid prova hästen för det ändamål som den skall användas samt undersöka hästen på klinik och att informera anlitad veterinär om allt som kan vara av intresse för dennes uppdrag och bedömning. Vid överlåtelse av dyrare hästar brukar köparens försäkringsbolag vilja göra en egen undersökning av hästen som bland annat brukar innefatta röntgen av hästens ben och rygg.

Vid affär där köparen är privatperson och säljaren är näringsidkare har köparen ett starkare konsumentskydd och undersökningsplikten är inte lika vittgående som vid affär mellan privatpersoner. En typ av avtal som stundom vållar problem är när privatperson anlitar en förmedlare vid försäljning till privatperson. Omständigheterna kan då vara sådana att konsumentköplagen kan vara tillämplig och att köpare kan vända sig med reklamation till både säljare och förmedlare och göra gällande att det rör sig om ett konsumentköp om kan visas att det rör sig om ett s k förmedlingsköp.

Vid avgörande av lämpliga åtgärder på grund av fel i häst, rekommenderas kontakt med en advokat som har avtals- och köprätt som specialitet.

Vi som arbetar hos Advokatfirman Söderbaum AB tillvaratar Din rätt oavsett om Du är köpare eller säljare och behöver juridisk hjälp.

Välkommen att kontakta oss på telefon 018-15 32 00 eller på mail: info@soderbaumadvokat.se

 

Välkommen att ställa din fråga om ditt hästköp!

KONTAKTA OSS