Tvister på grund av fel i hästar beror på att parterna har olika uppfattningar om vad som har avtalats. Köpeavtalet utgör därför en utgångspunkt för bedömning av vad som juridiskt är att betrakta som köprättsligt fel.

Köpeavtalet skall utformas och tolkas beroende på vilken lag som är tillämplig på rättsförhållandet mellan parterna. Olika regler gäller för köp mellan privatpersoner och där säljaren är näringsidkare och köparen privatperson.

En förutsättning för att kunna åberopa fel i häst är att man snabbt reklamerar köpet, beskriver felet och upplyser säljaren om vad som krävs från dennes sida.

Om parterna inte kan enas om hur en reklamation skall hanteras finns under vissa omständigheter möjlighet att häva köpet och kräva skadestånd.

När det gäller frågor om avtal, lagval och hävning av köp rekommenderas kontakt med advokat som har avtals- och köprätt som specialitet, eftersom det är viktigt att snabbt och i rätt ordning göra rätt saker.

Vi som arbetar hos Advokatfirman Söderbaum AB tillvaratar Din rätt, oavsett om Du är köpare eller säljare och behöver juridisk hjälp.

Välkommen att kontakta oss med frågot kring hästjuridik på telefon 018-15 32 00 eller på mail: info@soderbaumadvokat.se

Välkommen att ställa din fråga om en eventuell tvist på grund av fel i hästar!

KONTAKTA OSS