Att rådfråga advokat tidigt när en tvist är under uppsegling är ett gott råd. Som lekman kan det vara svårt att identifiera ”tvisten” och bedöma hur man ska agera för att konflikten inte skall eskalera på ett onödigt sätt.
Om tvisten redan är ett faktum är det viktigt att snabbt hitta en för saken lämplig advokat som har beredskap och förmåga att snabbt sätta sig in i tvistefrågorna och kunna biträda i den rättsliga angelägenheten.

Att driva process på egen hand avrådes bestämt eftersom det kan få tråkiga konsekvenser som kan vara svåra att läka senare i processen. Att låta advokat göra den rättsliga bedömningen och inte vänta för länge med att anlita advokat rekommenderas.

Vid osäkerhet om vilken advokat eller advokatbyrå som är lämplig att anlita i det enskilda fallet finns möjlighet att använda den sökfunktion som finns hos Sveriges Advokatsamfund. www.advokatsamfundet.se.

Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde i alla rättsliga angelägenheter. Rådgivningen är inledningsvis kostnadsfri men kan efter uttrycklig överenskommelse mellan frågeställare och advokatbyrå övergå i en för frågeställaren betalande fas.

Välkommen att kontakta oss på telefon 018-15 32 00 eller via epost: info[at]soderbaumadvokat.se.

Välkommen att ställa din fråga om den tvist du är i!

KONTAKTA OSS