Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde i frågor som rör bygg- och konstruktionsrätt samt fel i fastighet.

Fel i fastighet kan framför allt göras gällande vid sk dolda fel enligt jordabalken 4 kap. 19 §, d v s fel eller brister som köparen vid köpets ingående inte kände till och inte borde ha misstänkt, och som köpare vid noggrann undersökning av fastighet inte kunnat upptäcka. För att säljaren ska ansvara för ett dolt fel krävs att felet innebär att fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

Alltid kostnadsfri rådgivning per e-post och telefon.

Relaterad artikel:
Fel i bostadsrätt
Fastighetsrätt: Jordabalkens fel-typer

Välkommen att ställa din fråga om fel i fastighet!

KONTAKTA OSS